skifte.nu

           Skiftesmäklarna ab

Mobil: 0708 641 323

Telnr: 08-747 08 80

 
 

Välkommen till Skiftesmäklarna! 


Skiftesmäklarna sätter kvalitet i första rummet. Vi är ett obundet mäklarföretag som inte är knuten till någon kedja och som verkar i hela Stor-Stockholm.


Att köpa eller sälja sin bostad är ett av livets viktigaste beslut och då hjälper vi både säljare och köpare med vägledningen genom hela affären.


Mäklaryrket är ett serviceyrke, där det gäller att sy samman de olika delarna som ingår i en fastighetsaffär. Vi ger personlig service utifrån kundens önskemål vid varje enskild försäljning och köp.

 

Förtroendet att få sälja en bostad förpliktar. Ett stort engagemang är obligatoriskt för att se till att  man håller en hög servicegrad.